Su Hijyeni Forumlar

Forum internet sayfasına hoşgeldiniz.

Forumlar

  • Forum
  • Ambalajlı Sular
   Ambalajlı sular; Doğal kaynak suları, doğal mineralli sular ve içme suları olarak isimlendirilmektedir. Doğal Kaynak sularında ozonlama, doğal mineralli sularda ozonlama ve florürün uzaklaştırılması için aktif alüminyum kullanımı dışında dezenfeksiyon vb. herhangi bir işlem uygulanamamaktadır. İçme sularına ise dezenfeksiyon vb. uygulamalar dahil her türlü işlem uygulanabilmektedir.
  • 1
  • 0
  • Atık Su
   Atık kullanılma süresi geçen ve yaşadığımız çevreden uzaklaştırılması gereken maddeleri atık olarak tarif edebiliriz. Bizim için gereksinim olmaktan çıkıp sağlığımız için tehdit olan maddelerdir. Atık su sorunu dediğimizde aklımıza; endüstriyel atıklar, evsel atıklar, lağım suları, süzüntü suları ve yağmur suları olarak gelmektedir. Atık su arıtımı insan sağlığını korumak ve çevreye verilen zararı engellemek açısından önemlidir. Atık su arıtma yöntem ve teknikleri başlıca; Fiziksel (mekanik) arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve ileri arıtma sistemleridir. Bu sistemlerin farklı uygulamaları vardır.
  • 0
  • 0
  • Dezenfeksiyon
   Dezenfeksiyon, Temizlik aşamasından sonra ortamdaki ürüne kontaminasyon kaynağı olabilecek mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi ya da zararlı etkenin hastalık yapmayacak en düşük düzeye indirilmesidir. Dezenfeksiyon, hastalık yapan ya da gıdalara ve diğer maddelere zarar vererek bozulmalarına neden olan mikroorganizmaların, kimyasal ve fiziksel yöntem ve maddeler kullanılarak yok edilmesi veya üremelerinin sınırlandırılması işlemidir. Dezenfeksiyon, cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. Bu işlem, bakteri sporlarına etkisizdir. Dezenfeksiyon için fiziksel veya kimyasal yöntemler kullanılır. Dezenfeksiyon işleminin başarılı olup olmamasında çok sayıda faktör rol oynar;maddenin işlem öncesinde temizlenmesi, mikrobiyel kontaminasyonun türü ve miktarı, sıcaklık, pH, dezenfeksiyon için kullanılan kimyasalın konsantrasyonu ve işlemin süresi gibi.
  • 4
  • 0
  • Klorlama
   Klorlama, suyu dezenfekte edebilmek için kullanılabilecek birçok yöntemden biridir. İçme suyunun sağlanacağı kaynağın oksidasyonu ve dezenfeksiyonu için birbirinden farklı klor veya klor içeren maddelerin kullanıldığı kimyasal dezenfeksiyon yöntemidir. Klorlama işlemi sudaki tat ve renk üzerinde etkili olan bakteri ve virüsleri ortadan kaldırır. Bu sebeple de koku, tat ve kimyasal anlamda kontrol sağlar.
  • 20
  • 0
  • Su
   SU NEDİR? Su; fiziksel ve kimyasal özellikleriyle, yerine başka bir şeyin konulamadığı, canlıların temel yaşam kaynağıdır.
  • 7
  • 1
  • Su Analizi
   Su analizleri; su içerisinde bulunan ve hastalık oluşumuna yol açabilecek mikroorganizmalar ile birlikte suyun mikrobiyolojik kalitesinin ölçümlenmesinde büyük rol oynayan analiz çeşitleridir. Tüketici sağlığı açısından önem taşıyan su analizleri, su analiz laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.  Su, büyük oranda zengin organik madde içerebilir. Bu sebeple  patojen bakteri üremesine elverişlidir. Bu bakteriler ise insan vücudunda çeşitli bakterilerin oluşmasına neden olmaktadır. Su analizleri bu durumun önüne geçmek ve sağlıklı su tüketimi sağlamak amaçlı gerçekleştirilmektedir. Su analiz laboratuvarı içerisinde kullanılan su analiz yöntemleri, içeriğin incelenmesini ve bakteri bulunan suların belirlenmesini sağlar. Su analizi 2 çeşit yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan birincisi kimyasal su analizleri, ikincisi ise mikrobiyolojik su analizleridir. Mikrobiyolojik analizlerinde; içme ve kullanma suları, ambalajlı sular, doğal kaynak suları ve doğal mineralli suların üretim, ruhsat ve piyasa kontrolleri için gereken mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilmektedir. Kimyasal su analizlerinde ise suyun ph derecesi ve sertlik-yumuşaklık oranları le çeşitli mineral içerikleri incelenmektedir.
  • 7
  • 0
  • Su Arıtma
   Su arıtma, herhangi bir kaynaktan alınan suyun, kullanım amacına uygun hale getirmek için kullanılan sistemlerdir. Suyun değişen niteliklerinin bir kısmını yada tamamını tekrar kazandırabilmek veya boşaldıkları çevrenin ekolojik özeliklerini değiştiremeyecek hale getirebilmek için uygulanan işlemlerdir. Su Arıtma Nedir? sorusuna verilecek cevap kısaca budur.
  • 0
  • 0
  • Su Firmaları
   Ambalajlı sular; Doğal kaynak suları, doğal mineralli sular ve içme suları olarak isimlendirilmektedir. Doğal Kaynak sularında ozonlama, doğal mineralli sularda ozonlama ve florürün uzaklaştırılması için aktif alüminyum kullanımı dışında dezenfeksiyon vb. herhangi bir işlem uygulanamamaktadır. İçme sularına ise dezenfeksiyon vb. uygulamalar dahil her türlü işlem uygulanabilmektedir.
  • 0
  • 0
  • Su Kirliliği
   Su kirliliği; göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su barındıran havzalarda görülen kirliliğe verilen genel addır. Her çeşit su kirliliği, kirliliğin bulunduğu havzanın çevresinde veya içinde yaşayan tüm canlılara zarar verdiği gibi, çeşitli türlerin ve biyolojik toplulukların yok olmasına ortam hazırlar. Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım işleminden geçirilmeksizin havzalara boşaltılmasıyla meydana gelir.
  • 8
  • 0
  • Su Sözlüğü
   Bu SÖZLÜK SU Ürünleri Fakültelerinin Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü derslerinde geçen terimlerin kolayanlaşılması, sık kullanılan kelimelerin ve Türkçe karşılıklarının akılda kalmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.
  • 350
  • 8