Toplam Koliform Bakteriler (total Coliform Bacteria)

Forumlar Su Sözlüğü Toplam Koliform Bakteriler (total Coliform Bacteria)

  • Gönderi
    suhijyeni
    Anahtar yönetici
    Pis su (lağım suyu) kirliliğinin belirleyicisi olarak kullanılan belirli bir bakteri grubu. Bunlar sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşarlar. Aerobik veya fakültatif anaerobik, gram negatif, sporsuz, bakterilerdir.
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.