Suyun Bulanıklığı

Forumlar Su Analizi Suyun Bulanıklığı

 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici
  İçme ve kullanma suları berrak olmalıdır. Genellikle sızdırma kuyulardan kentlere su verilen bölgelerde sular musluklardan bulanık akar. Yine sistemde bir onarım söz konusu olduğunda bir süre o bölgede sular bulanık akar. Suyun bulanıklığı içerisinde bulunan bitkisel artıklar, balçık, su yosunları ve küçük hayvancıklara bağlı olarak gelişebilir. Bazen aşırı mikroorganizma üremesine bağlı olarak bulanıklık meydana gelebilir. Ayrıca suyun içerisinde bulunan demir ve mangan gibi inorganik tuzların bulunması da suda bulanıklığa neden olabilir. Bu tür bulanıklık sular kaynatılınca ortadan kalkar. Demir içeren sular bekletilir veya havalandırılırlarsa dipte kırmızı bir tortu birikir. Bu suda bulunan demirin oksitlenerek demir oksit şeklinde çökmesine bağlıdır. Diğer bulanıklık sebebi olan maddeler; çamur, ince organik maddeler, plankton ve diğer mikroorganizmalardır.
  Bulanıklık türbidite değeri ile ölçülür. Türbidite; suyun kendisine gelen ışığı doğrudan değil de yön değiştirerek ve bir kısmını da soğutarak geçirmesi özelliğidir.

  Suyun bulanıklığı çeşitli şekillerde ölçülebilir.

  a. Silisyum Dioksit içeren şişelerle: Değişik yoğunlukta SiO2 içeren referans şişelerle numune suyun konduğu şişenin bulanıklıkları görsel olarak karşılaştırılır. Hassas bir ölçüm değeri vermese de pratikte yararlıdır, ancak günümüzde standart olarak kabul edilmemektedir.

  b. Formazin Turbidity Unit (FTU) ve Jackson Turbidity Unit (JTU) değerleri standart olarak kabul edilmektedir. Uygulanması güç ve kolay hata yapılabilecek bir yöntemdir.

  c. Nephelometrik bulanıklık ölçümü: Turbidimetre adı verilen bulanıklık ölçer ekipman yardımıyla suların bulanıklık derecesi son derece hassas olarak ölçülebilir. Bu cihazlar genel olarak Nephelometric Turbidity Unit (NTU) birimini kullanırlar. 0 ? 40 NTU arasındaki bulanıklık değerleri FTU ve JTU birimlerine eşit olarak kabul edilmektedir. 40 NTU?nun üzerindeki bulanıklık değerlerinde ölçüm sonuçları JTU değerine eşit olmayacağından su örneği dilüe edilerek ölçümler tekrarlanmalıdır.

  Su örneklerinin hemen bakılması gerekir, her hangi bir saklama yöntemi güvenilir değildir ve bulanıklıkta değişime neden olabilir. Su örneğinde bulunan katıların mikrobiyolojik olarak dekompoze olmasını engellemek için +4°C?de saklamak veya dondurmak faydalı olabilir.

  Suda bulunabilecek debris ve sedimentler ölçüm sonuçlarını değiştirebilir. Bu tür durumlarda suya ince bir borudan üflenecek hava verilmesi bulanıklık ölçümlerinin daha doğru olarak saptanmasına yardımcı olabilir.

  Suda gerçek renk oluşumuna neden olan durumlar ışığı absorbe edeceğinden bulanıklığın olduğundan daha düşük olarak ölçülmesine neden olacaktır.

  Foto-elektrik sistemlerle nepheleometrik ölçüm yapıldığında çalışma süresince ışıkta kayma olacağından kısa bir ısınma süresinin ardından hemen ölçüm yapılmalı cihaz uzun süre çalıştırılmamalıdır. Ölçüm yapacak cihazlar 0-40 arasında ideal ölçüm sağlayacağından daha büyük değerler elde edildiğinde temkinli olunmalıdır. Çeşitli araştırmalar 40 NTU üzerindeki değerlerde hata payının yüksek olduğunu göstermektedir. 1 NTU?nun altındaki değerler için cihaz en az 0.02 NTU?luk ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.

  Ölçümde kullanılan şişelerin iç ve dış yüzeyleri sürekli olarak temiz olmalıdır.

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.