Sudaki Klor Düzeyinin Ölçülmesi

Forumlar Su Analizi Sudaki Klor Düzeyinin Ölçülmesi

 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici
  Sudaki klor miktarının belirlenmesi için komparatör ismi verilen ve daha önce saptanmıĢ renklere göre bulunan rengin mukayesesine dayanan basit bir cihaz kullanılır. Suyun klorlandığı tesislerden ve Ģebekenin belirlenmiĢ noktalarından günde en az 5 defa serbest klor miktarı saptanmalıdır. Gerekli malzemeler; klor ölçüm cihazı (komparatör), ortotolidin veya tetrametilbenzidin solüsyonu, klor miktarı ölçülecek su numunesidir.

  1. Su numunesi çeşmeden alınacaksa, suyu 2-4 dakika kuvvetlice akıtınız.

  2. Komperatör tüpünün temizliğini kontrol ediniz.

  3. Tüpü üstten 1 cm boşluk kalıncaya kadar su ile doldurunuz.

  4. Tüpteki suya 3 damla ortotoluidin veya tetrametilbenzidin solüsyonu damlatınız.

  5. Tüpün ağzını parmağınızla kapatarak 5-6 kez çalkalayınız.

  6. Komparatörünüz birden fazla kimyasal ölçmek için dizayn edilmişse, klor için uygun olan renk diskini takınız.

  7. Tüpü komperatörün yuvasına yerleştiriniz.

  8. Tüpteki suyun rengini komperatör diskindeki renk skalasında bulunuz. En yakın rengi bulana kadar diski çevirmeye devam edin.

  9. Diskin sol tarafında, su örneğindeki klor miktarını ppm** cinsinden gösteren rakamı okuyunuz.

  10. Tüpteki suyu lavaboya dökünüz.

  11. Tüpü akar su ile yıkayıp, kurumaya bırakınız.

  12. Malzemeyi kutusuna yerleştirip kaldırınız.

  * Ortotoludin veya tetrametilbenzidin yerine klor ölçümü için özel olarak hazırlanmış DPD tabletler de kullanılabilir.

  ** ppm: milyonda kısım (parts per million) = mg/L

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.