Suda Amonyak Aranması

Forumlar Su Analizi Suda Amonyak Aranması

 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici
  İçme sularında normalde amonyak bulunmamalıdır.
  100 cc. suya 1 ml Nestler ayıracı damlatılır. Suda amonyak varsa sarı-kırmızı renk oluşur.

  Amonyak aranmasında kullanılan Nestler ayıracının hazırlanması:

  a. 100 gr Cıva Iyodür ve 70 gr. KI distile suda eritilir.

  b. 160 gr. NaOH 500 cc. distile suda eritilir ve a?da anlatılan karışıma yavaş yavaş ilave edilir ve distile su ile 1 lt.?ye tamamlanır.

  Klorlanmış sularda amonyak saptamak zordur. Çünkü amonyak kloraminler şeklinde bileşik halinde bulunabilir. Bu nedenle klorlu suları analiz etmeden önce dekloraminasyon yapılmalıdır.

  Suda amonyak bulunması yakın bir noktadan suyun organik maddelerle kirletildiğini gösterir. Organik maddelerin nitrifikasyon aşamasından geçerek tamamen zararsız hale geldiği döngünün ilk aşamasında amonyak meydana gelir. Eğer organik madde suya karıştıktan sonraki süre kısaysa yani henüz nitrifikasyon tamamlanacak kadar zaman geçmemişse suda amonyak saptanır. Bunun yanında sudaki nitrit ve nitratların sudaki bakteriler ile denitrifikasyona uğraması sonucu da suda amonyak bulunabilir. Başka kimyasal maddelerin varlığı araştırılmadan amonyak saptanan bir suyun kirli olduğuna karar verilemez. Amonyak tek başına sağlığa olumsuz etkilerde bulunmaz. Ancak beraberinde organik maddelerin de suya karışmış olabileceğini düşündürdüğü için kirlilik öğesi olarak kabul edilmelidir.

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.