Su sertliği (hardness)

Forumlar Su Sözlüğü Su sertliği (hardness)

  • Gönderi
    suhijyeni
    Anahtar yönetici
    Su sertliği (hardness) – Suda, çözünmüş mineral maddeler nedeniyle oluşan durum. Kalsiyum ve magnezyum su sertliğinde iki önemli mineraldir. Kalsiyum ve magnezyumun karbonat ve bikarbonat tuzları suda karbonat sertliğini oluşturur. Magnezyum klorid, magnezyum sülfat, kalsiyum klorid ve kalsiyum sülfat tuzları da suda sertliğe neden olurlar. Suyun sert olması temizlikte sabun gereksinimini artırır. Sert sular sıcak su borularında, ısıtıcılarda kireçlenmeye neden olur. Aşağıdaki su sertliği skalası suda sertliğin değerlendirilmesinde kullanılır, sınıflandırma suda çözünmüş tuzların ağırlığına (mg/L) göre yapılmıştır. [1] Yumuşak(soft) – 0-60 mg/l. [2] Orta sertlikte(moderately hard) – 61-120 mg/l. [3] Sert(hard) – 121-180 mg/l . [4] Çok sert(very hard) -180 mg/l’nin üzerinde
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.