Su Kirliliği Ve Hijyeni, Temel Kavramlar – SU KULLANIMI

Forumlar Su Kirliliği Su Kirliliği Ve Hijyeni, Temel Kavramlar – SU KULLANIMI

 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici
  Hayat için mutlaka gerekli üç maddeden birisi olan su doğada bulunan gaz dışındaki maddeler arasında en fazla tüketilenidir. Bu öneminden dolayı tarihte toplumların kuruluşunda ve devamlılığında daima ana kriterlerden birisi olmuştur. Su kaynağı bol olan bölgeler aynı zamanda medeniyetlerin de merkezleri olmuşlardır. İnsanlığın gelişmesi ile birlikte su ihtiyacı dramatik bir şekilde artmış ve su farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır (endüstri,eğlence gibi). Su kullanımı üç kategoride incelenebilir:
  Primer kullanım : içme, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, yıkanma ve temizlik

  Sekonder kullanım : ev ve fabrikalardan atıkların uzaklaştırılması, sanayide su gerektiren işlemlerin gerçekleştirilmesi, yangınların söndürülmesi ve benzeri uygulamalar

  Tersiyer kullanım : doğal suların balıkçılık, denizcilik, yüzme ve eğlence, tarımsal sulama ve enerji için kullanımı.

  Bireylerin su gereksinimi kişi başına 24 saatte litre olarak hesaplanır. Kişi başına su gereksinimini veya evlerdeki su musluğu sayısını toplumun sosyo-ekonomik ve sağlık düzeyinin bir ölçütü olarak kabul edenler de vardır. Yetişkin bir kişi bedensel işlevlerini yerine getirebilmek için günde yaklaşık 2,5 litre su almalıdır. Besinlerle bunun ancak 600ml.si alınır. İnsan mecbur kaldığında günde 5 litre su ile günlük işlevlerini sürdürebilir ancak yaşanılan ortamın ve kullanılan eşyaların temizliği de düşünüldüğünde bu miktar en az 30-40 litre olmalıdır. Eğer su ev dışındaki bir kaynaktan taşıma yoluyla temin ediliyorsa kişi başına 30-40 litre yeterlidir. Ama su bir şebeke vasıtasıyla evlere dağıtılıyorsa bu miktar 100litre/kişi olarak hesaplanmalıdır. Kentlerde belediye hizmetleri ve sanayi kuruluşlarının su ihtiyacı da hesaba katıldığında kişi başına 200-500 litre suya ihtiyaç vardır. Okul ve hastanelerin su ihtiyacı öğrenci başına 65 litre ve hasta yatağı başına 500 litre/gün olarak hesaplanır, bu hesaplama sırasında görevli personel gözönüne alınmaz.

  Son üç yüzyıl boyunca insanların su tüketimi yaklaşık olarak 35 kat artmıştır. Temiz su ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak %4 ? 8 oranında artmakta, bu da yılda yaklaşık olarak 3240 kilometreküp ek temiz su ihtiyacı demektir. Batılı gelişmiş ülkelerde kullanılan suyun %69?u tarımda (bunun %25?i atık su olarak geri dönmektedir), %23?ü endüstride ve %8?i evlerde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise kullanılan suyun %71.2?si tarımda, %12?si endüstride ve %16.8?i içme ve kullanma suyu olarak evlerde tüketilmektedir.

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.