Şişelenmiş Su (bottled Water)

Forumlar Su Sözlüğü Şişelenmiş Su (bottled Water)

 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici
  Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından yapılan tanıma göre ?şişelenmiş su?, şişeler ya da benzer ambalajlar halinde, insanların tüketimi için hazırlanmış sulardır. Paketlenmiş (şişelenmiş) içme suları Dünya Sağlık Örgütü WHO?nun İçme Suyu Kalite Yönergesi?yle uyumlu olmalı ve içinde şekerler, tatlandırıcılar ve diğer gıda maddeleri yer almalıdır. İki ana kategoriye ayrılırlar:
  1. Doğal mineral suları. Bunlar orijinal özellikleri değiştirilmeksizin şişelenen sulardır. Daima spesifik orijinal kaynaklarında paketlenirler.

  2. Doğal mineral suları dışında kalan sulardır. Bunlar da kendi içlerinde şu gruplara ayrılır:

  a) ?Orijinine göre tanımlanan sular? – özel çevre kaynaklarından gelen, kamusal su sistemlerinden geçmeyen ve bu şekilde pazarlanan sulardır (WHO?nun içme suyu standartlarını yerine getiren yer ve yüzey sularını da kapsamaktadır). Orijinlerinden hareketle konulan kimi isimlerle tanınırlar. Bu sular için kimi seçme işlemler dışında herhangi bir modifikasyon gerçekleştirilemez. Söz konusu seçme işlemler ise: çözülmüş gazların eliminasyonu ya da azaltılması, karbon dioksit ilavesi, istikrarsız içeriklerin (demir, manganez, sülfür, karbonat) azaltılması ya da eliminasyonu, hava/oksijen/ozon ilavesi, ısı değişikliği, radyoaktivitenin standartlaştırılması için elementlerin ayrıştırılması ve azaltılması, antimikrobik işlemlerdir. Bu işlemler orijinal ve temel fizyokimyasal karakteristikleri değiştirmemelidir.

  b) ?Hazır sular? (dünya çapında kullanılan kimi eşanlamlı sözcükler: sofra suyu, şişelenmiş su, paketlenmiş su, mineralize su) – Orijinine göre tanımlanan sular arasına girmeyen tüm diğer paketlenmiş sulardır. Değişik türde işlemden geçirilen ve/veya mineral katılan her çeşit su kaynağından gelebilirler. Belli bir çerçevede fluorid de ilave edilebilir. Spesifik bir kaynağa işaret etmeyen herhangi bir uygun isim taşıyabilirler.

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.