Saflaştırma İşlemi – Su İçin (purification Process – For Water)

Forumlar Su Sözlüğü Saflaştırma İşlemi – Su İçin (purification Process – For Water)

 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici
  Suyun saflaştırılması işlemleri. Saflaştırma şu basamaklardan oluşur.
  [1] İşlem saflaştırılmaya hazır su ile başlar.

  [2] Sudan yaprak, çöp ve gözle görülebilir yabancı maddeler temizlenir.

  [3] Ön klorlama – Hastalık yapıcı organizmalar kötü tat ve kokuyu ortadan kaldırmak için uygulanır.

  [4] Ön çöktürme- Su içindeki büyük kirlilik oluşturucu partikülleri ayırmak için uygulanır.

  [5] Hızla karıştırma- Kimyasallar ekleyerek kirlilik oluşturan maddeleri biraraya getirme.

  [6] Koagülasyon/Flokülasyon – partikülleri hızla karıştırıp biraraya getirme.

  [7] Sedimentasyon – Bir önceki basamakta oluşan büyük partikülleri çökeltme.

  [8] Filtrasyon – kalan herhangi bir partikülün süzülerek ayrılması. Bu basamağa gelindiğinde sudaki partiküllerin %99?u ayrılmış durumdadır.

  [9] Son klorlama – Kalan mikroorganizma varsa öldürülmesi ve dağıtım esnasında mikroorganizma büyümesini engelleyecek düzeyde suda klor kalmasının sağlanması.

  [10] Korozyon kontrolü – Suyun korozif etkilerini nötralize edecek kimyasallar eklenmesi, aksi takdirde su tesisata ve kullanılan aletlere zarar verir.

  [11] Son olarak pompalarla saflaştırılmış suyu evlere, ticarı ve endüstriyel kuruluşlara gönderme.

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.