Saflaştırma işlemi – su için (purification process-for water)

Forumlar Su Sözlüğü Saflaştırma işlemi – su için (purification process-for water)

 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici
  Saflaştırma işlemi – su için (purification process-for water) – Suyun saflaştırılması işlemleri. Saflaştırma şu basamaklardan oluşur.

  [1] İşlem saflaştırılmaya hazır su ile başlar.
  [2] Sudan yaprak, çöp ve gözle görülebilir yabancı maddeler temizlenir.
  [3] Ön klorlama – Hastalık yapıcı organizmalar kötü tat ve kokuyu ortadan kaldırmak için uygulanır.
  [4] Ön çöktürme- Su içindeki büyük kirlilik oluşturucu partikülleri ayırmak için uygulanır.
  [5] Hızla karıştırma- Kimyasallar ekleyerek kirlilik oluşturan maddeleri biraraya getirme.
  [6] Koagülasyon/Flokülasyon – partikülleri hızla karıştırıp biraraya getirme.
  [7] Sedimentasyon – Bir önceki basamakta oluşan büyük partikülleri çökeltme.
  [8] Filtrasyon – kalan herhangi bir partikülün süzülerek ayrılması. Bu basamağa gelindiğinde sudaki partiküllerin %99’u ayrılmış durumdadır.
  [9] Son klorlama – Kalan mikroorganizma varsa öldürülmesi ve dağıtım esnasında mikroorganizma büyümesini engelleyecek düzeyde suda klor kalmasının sağlanması.
  [10] Korozyon kontrolü – Suyun korozif etkilerini nötralize edecek kimyasallar eklenmesi, aksi takdirde su tesisata ve kullanılan aletlere zarar verir.
  [11] Son olarak pompalarla saflaştırlmış suyu evlere, ticarı ve endüstriyel kuruluşlara gönderme.

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.