Polielektrolit (polyelectrolyte)

Forumlar Su Sözlüğü Polielektrolit (polyelectrolyte)

  • Gönderi
    suhijyeni
    Anahtar yönetici
    Polielektrolit (polyelectrolyte) – Suda elektrikle yüklü iyonlar oluşturan yüksek molekül ağırlıklı maddeler. Organik olanlarına basitçe polimerler denir, nişasta ve sakızlar bu sınıfta yer alır, su ve atıksuların işlenmesinde koagülasyon ve flokkülasyon işlemlerinde kullanılırlar. Suyun berraklaştırılmasında 3 tipi vardır, katyonik, anyonik ve noniyonik olanlar. (Su Kalitesi and Wastewater Treatment)
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.