Ozon tükenmesi (ozone layer depletion)

Forumlar Su Sözlüğü Ozon tükenmesi (ozone layer depletion)

  • Gönderi
    suhijyeni
    Anahtar yönetici
    Ozon tükenmesi (ozone layer depletion) – Kimyasal reaksiyonlarla stratosferin ozon tabakasındaki ozon moleküllerinin yıkımı. Aşırı ozon yıkımına neden olan kimyasallar kloroflorokarbonlar ve halonlardır. Bunların her ikisi de troposferde aşırı düzeyde stabil olan moleküllerdir ve atmosferik yaşam süreleri 60-100 yıldır. Bunlar eğer stratosferik ozon tabakasına göç ederlerse burada karşılaştıkları UV radyasyonu molekülleri parçalar, sonuçta ozonla reaksiyona giren klor veya brom atomları oluşur. Bu olaya ozon tükenmesi denir
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.