Klordan Arıtma (dechlorınatıon)

Forumlar Su Sözlüğü Klordan Arıtma (dechlorınatıon)

  • Gönderi
    suhijyeni
    Anahtar yönetici
    Süperklorinasyon işlemi görmüş olan su, estetik yönden sakıncalı şekilde klor bulundurur. Bu itibarla klor artığının tüketici için uygun dereceye indirilmesi zorunluluğu vardır. Bunun için, uzun süreli ve güneş ışınlarına açık depolama ve aktif kömür absorpsiyonu elverişlidir. Kükürt dioksit, sodyum tiyosülfat, sodyum bisülfit gibi kimyasal maddelerde fazla kloru alıcı olarak kullanılır. Kükürt dioksit kullanıldığında, her bir ppm klor için 1 ppm kükürt dioksite ihtiyaç vardır.
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.