Baz (base)

Forumlar Su Sözlüğü Baz (base)

  • Gönderi
    suhijyeni
    Anahtar yönetici
    Baz (base) – (1) Suda çözünen, acı lezzette bileşiklerdir. Bunların pH değerleri 7’nin üzerindedir. Asitlerle tepkimeye girerek tuz oluştururlar. Asitten bir proton alıp, bir çift elektron verirler. (2) Çözelti içinde iken ortama hidroksil iyonları verirler. Bu tür çözeltiler sabunumsu, asitleri nötralize eden ve elektriği ileten özelliklere sahiptirler.
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.