Analiz İçin Su Numunesi Alma Yöntemleri

Forumlar Su Analizi Analiz İçin Su Numunesi Alma Yöntemleri

 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici

  KİMYASAL ANALİZLER İÇİN NUMUNE ALMA

  Genel olarak kimyasal analizler için temin edilmesi önerilen miktar 2 (iki) litredir. Bununla birlikte belirli toksik maddelerin inceleneceği sulardan en az 5 (beş) litre numune alınmalıdır.

  Kimyasal analiz için alınacak numuneler için pet şişe veya cam şişe kullanılabilir.

  Numune alınacak kapların steril olması gerekmez ancak iyice yıkanmış ve durulanmış olmalıdır. Kimyasal analiz alımında kullanılacak şişelerin, tercihen 1/50 oranında sulandırılmış hidroklorik asit (HCl) ile çalkalandıktan sonra iyice yıkanıp durulanması daha iyi olur.

  Kimyasal analiz için numune alma işlemleri sırasında steril şartlara uymak gerekmez ancak mümkün olduğunca temiz ve dikkatli çalışılmalıdır. Numune alınacak yer çeşme, musluk şeklinde ise suyu ideal olarak 3-5 dakika (bu mümkün değilse en az 1 dakika) kuvvetlice akıtmalı ve sonrasında numune alınmalıdır. Şişe ağzına kadar doldurulmamalı, üstten en az 2-3 parmak (3-4 cm) boşluk bırakılmalıdır.

  MİKROBİYOLOJİK ANALİZ İÇİN NUMUNE ALMA

  Genel olarak içme sularının mikrobiyolojik analizleri için 100-250 ml numune yeterli olurken, birden fazla mikroorganizmanın araştırılacağı su numunelerinin miktarı en az 1 (bir) litre olmalıdır.

  Mikrobiyolojik analiz için numune alımında koyu renkli steril cam şişe kullanılmalıdır.

  Klorlanmış sulardan numune alınacak ise şişe önce 180 C de bir saat sterilize edilir. Sonra 100ml ye 10mg hesabı ile sodyum tiyosülfat çözeltisi hazırlanır. 120 C de 15 dakika sterilize edilir. Bu % 10 luk steril sodyum tiyosülfat çözeltisinden her bir şişeye 0.1 ml olacak şekilde steril şartlarda konulur.

  Numune kabı, numunenin alınacağı zamana kadar kapalı olarak muhafaza edilir. Kapak açıldığında, kapağın kirlenmemesine ve elden kir bulaşmamasına dikkat edilir. Numune kabı numune ile boyun kısmına kadar doldurulduktan sonra, içinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde sıkıca kapatılır. Analize kadar kapak hiç açılmamalıdır (numune kabı açıldığında kapak aleve tutulabilir).

  Dağıtım Sistemlerinden Numune Alma

  Ana depo ile doğrudan ilgili olan musluk, numune alma yeri olarak seçilir. Musluk tam açılarak bağlı bulunduğu boru hattı temizlenir. Daha sonra suyun akış hızı ayarlanır, su ve çamur sıçratmadan dikkatle numune kabı doldurulur. Su sızdıran ve etrafa su sıçratan musluklar numune alma yeri olarak seçilmezler.

  Akarsu Ve Akıntılardan Numune Alma

  Suyun sisteme alındığı yer, numune alma yeri olarak seçilir. Kıyıya çok yakın veya sisteme suyun alındığı yerin çok uzağında, alt veya üst akıntı üzerinde bir yerin, numune alma yeri olarak seçimi uygun değildir. Numune, yüzeye yakın bir derinlikten alınır.

  Göller, Depolar Ve Sarnıçlardan Numune Alma

  Göle karışan bir kirletici akıntı varsa, numune, tam karışımın olduğu yerden alınır. Numuneler, yüzeye yakın yerlerden ve en çok 50 cm derinlikten alınmalıdır. Bot veya benzeri bir araçla numune alınıyorsa, numune aracın ön tarafından alınır.

  Kuyu, Çeşme, Kaynak (Memba) Ve Benzeri Yerlerden Numune Alma

  Numune, el ile çalışan bir pompanın bulunduğu sistemden en az 5 dakika pompalama yapıldıktan sonra alınır. Motorlu bir boşaltma sistemi varsa, numune sistemin çıkış noktasından alınır. Herhangi bir pompa sistemi yoksa, numune şişesine bir ağırlık bağlanır ve daldırılarak doldurulur. Bu durumda numune şişesini ve numuneyi kirletmemeye çok dikkat etmek gerekir.

  Şişe, damacana ve benzerlerinden numune alma işlemi kimyasal analizlerde belirtildiği gibidir.

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.