Ağır Metaller (heavy Metals)

Forumlar Su Sözlüğü Ağır Metaller (heavy Metals)

  • Gönderi
    suhijyeni
    Anahtar yönetici
    Kadmiyum, krom, kurşun, civa, nikel ve arsenik gibi metaller. Bunlar çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılırlar, kimi endüstriyel, şehirsel ve kırsal atıkların yapısında yer alırlar. Besin zincirinde birikme eğilimi gösterirler. Bitki ve hayvanlara toksik etkileri vardır.
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.