Ağır metaller (heavy metals)

Forumlar Su Sözlüğü Ağır metaller (heavy metals)

  • Bu konu boş.
  • Gönderi
    suhijyeni
    Anahtar yönetici
    Ağır metaller (heavy metals) – Kadmiyum, krom, kurşun, civa, nikel ve arsenik gibi metaller. Bunlar çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılırlar, kimi endüstriyel, şehirsel ve kırsal atıkların yapısında yer alırlar. Besin zincirinde birikme eğilimi gösterirler. Bitki ve hayvanlara toksik etkileri vardır.
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.