Atık Su

Atık kullanılma süresi geçen ve yaşadığımız çevreden uzaklaştırılması gereken maddeleri atık olarak tarif edebiliriz. Bizim için gereksinim olmaktan çıkıp sağlığımız için tehdit olan maddelerdir. Atık su sorunu dediğimizde aklımıza; endüstriyel atıklar, evsel atıklar, lağım suları, süzüntü suları ve yağmur suları olarak gelmektedir. Atık su arıtımı insan sağlığını korumak ve çevreye verilen zararı engellemek açısından önemlidir. Atık su arıtma yöntem ve teknikleri başlıca; Fiziksel (mekanik) arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve ileri arıtma sistemleridir. Bu sistemlerin farklı uygulamaları vardır.

Forumlar Atık Su

  • Bu forum boş.
  • Tüh be! Burada bir konu bulunmadı.
  • Yeni konu oluşturmak için giriş yapmalısınız.